Dvojno iskazivanje na obračunskim platnim listama – Smjernice za prelazak na EUR

Prelazak na EUR 01.01.2023. još uvijek nije formalno potvrđen. Ipak, potrebno je u pozadini razmišljati o tome i pripremiti se za promjene na našim aplikacijama za obračune plaća.  Ako Hrvatska krene u proces uvođenje EUR, najprije nas u drugoj polovici ove godine čeka prilagodba sustava za obračun plaća za dvojno iskazivanje iznosa isplaćenog radniku na platnim listama (informacija preuzeta iz Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom LINK). Na kraju godine, čeka nas  prilagodba aplikacija za rad sa EUR i konverzija podataka o primanjima unutar baza podataka. IZ SMJERNICA:

3.4.3 DVOJNO ISKAZIVANJE NA OBRAČUNSKIM PLATNIM LISTAMA

U razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja poslovni subjekt će morati na ispravi o isplati plaće i drugih naknada (autorski ugovori, ugovori o djelu, putni nalozi, božićnica, regres, dar za djecu, i sl.) iz radnog odnosa dvojno iskazati ukupan iznos isplaćen radniku na račun.

Visina plaće utvrđena u ugovorima o radu i drugim aktima kojima je utvrđena visina plaće ili druge naknade u kuni preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene
valute u RH.