Servis za obračun plaća (Oktaedar d.o.o.) od 2008. godine, pruža outsourcing usluge računalne obrade obračuna plaća. Naši referenti obračuna plaća posjeduju višegodišnja radna iskustva u području obračuna plaća. U skladu sa zakonskom regulativom kreiramo evidencija i obrađujemo poslovne događaje  vezane uz obračun plaća, drugi dohodak, porez na dohodak i radno pravo.

Računalna platforma je bazirana na ERP sustavu Microsoft Dynamics Navision. Procesi pružanja usluga su visoko automatizirani i maksimalno se oslanjaju na razmjenu dokumenata i podataka elektronskim putem. Primjenjujemo procese kontrole kvalitete sa ciljem osiguranja isporuke obraćuna koji su kompletni, točni i u potpunosti usklađeni sa zakonima, pravilnicima i internim aktima korisnika.

Posjedujemo ljudske i računalne resurse koji u potpunosti posvećeni pružanju usluga obračuna plaća i pokrivamo potrebe poslovnih subjekata svih veličina. Za korporativne korisnike, u sklopu uvođenja usluge, osiguravamo kreiranje svih izvještaja iz našeg IT sustava. Posebno smo ponosni na činjenicu da uslugu uvodimo u kratkom vremenskom roku i uz minimalni rizik za korisnika. Servis za obračun plaća trajno je i ekonomično rješenje za Vaš obračun plaća Brojni poslovni subjekti poklonili su nam svoje povjerenje.

Kontaktirajte nas, provjerite zašto smo bolji od drugih i priuštite si ulazak u svijet u kojem mi brinemo o Vama.